MHD simulátory

Homepage

23M/SIM.TRAM

  V súčasnej dobe je vývoj  z dôvodov mimo samotný projekt a tiež aktivity' beta-testu
prerušený.
Všetky novinky budú aj naďalej uverejňované na internetovej stránke alebo blogu:
http://23msim.blogspot.com/
 
sim.wgz.cz