MHD simulátory

Homepage

ATS 0.60b !

Ďalšia verzia ATS - 0.60b je tu! Ako obvykle, opravené nejaké chyby.

 

Download

 
sim.wgz.cz