MHD simulátory

Homepage

MHD Simulator 2009 vycháza s časopisom SCORE

MHD Simulator 2009 vychádza ako plná hra zdarma exkluzívne...
   

MHD Simulator 2009 vychádza ako plná hra zdarma exkluzívne s časopisom SCORE 193. V predaji je už od 25.2.2010 všade v Českej a Slovenskej Republike.


 
sim.wgz.cz