MHD simulátory

Homepage

vBus 3- skriňa nápadov

Na fóre http://forum.virtualbus.info/ zriadili ľudia, ktorý zrejme zatiaľ len uvažujú nad vytvorením vBus3 a o ktorých sme už písali, stránku, kde sa budú pridávať nápady, ktoré sa možno zrealizujú. 

http://djarct.comlu.com/- skriňa nápadov

 
sim.wgz.cz