MHD simulátory

Rigs of Rods

Viac modelov do hry nájdete na stránke: http://repository.rigsofrods.com/
Oficiálna stránka: http://rigsofrods.com/

 
sim.wgz.cz