MHD simulátory

Návody

Návod na vkladanie autobusov do hry:

 

1.Rozbaľte autobus (rar,zip...)do zložky model.


Návod na vkladanie mapy do hry:

1.Rozbaľte mapu do zložky scene.


Návod na spustenie cestujúcich:

1.V menu si vyberte nastavenia.
2.V nastaveniach zakľiknite pass.

 
sim.wgz.cz