MHD simulátory

VBUS

VirtualBus A6c Release Candidate 3

A6C-RC3-Setup.exe, (11.74MB)
Po viac ako dvoch rokoch a na oficiálnych stránkach VirtualBus-u objavila nová verzia A6C Release Candidate 3!
Novinky: 
- Vylepšená podpora pre joystick a myš.
- Pridané oznámenie o zastávke (80m pred).
- Menu
- A oveľa oveľa viac...
 
sim.wgz.cz